Back to category: Movies

Limited version - please login or register to view the entire paper.

Teksto: Pelikulang The Truman ShowTeorya: Postmodernism

“Pagbalikwas laban sa mga tinatawag niyang master/grand/meta narratives (ang mga kaisipang masasabing sila ang may hawak ng unibersal na katotohanan, na sila ang may monopolya sa katotohanan/naratibo na ito ang nagpapaliwanag ng mga pang-araw araw ba kwento sa buhay”

Sa umpisa pa lamang ng pelikula, ipinakitang day 10,909 na, tila isang tipikal na series pinapanuod ng buong mundo. Ang katapat nito ay ang mga telenobela na pinapanuod natin sa kasalukuyan. Ang mga manunuod na nakatunganga at nakatanga sa kani-kanilang mga telebisyon para malaman ang mga susunod na mga pangyayari sa buhay ni Truman.
May routine ang buhay ni Truman. Paggising niya sa umaga, paglabas niya sa kaniyang bahay bago pumasok sa opisina, may pamilyang babati sa kanya nang maaliwalas. Pagbukas niya ng radio, maganda ang pagbati ng announcer upang pagandahin ang umaga ni Truman. Mainit ang pagbati sa kanya ng lahat upang panatilihin ang nakagawiang “umaga ni Truman”. Scripted ang kaniya...

Posted by: Melissa T. Littlefield

Limited version - please login or register to view the entire paper.