Back to category: Miscellaneous

Limited version - please login or register to view the entire paper.

Piracy = Bayani

Ang piracy ang isa sa mga malalaking problemang hinaharap ngayon ng Pilipinas. Kahit ilang panloloob pa o pangungumpiska pa ang gawin ng mga tao ng pamahalaan, bumabalik at bumabalik pa rin ang mga nagbebenta ng mga pirated na mga CDs . Pumunta ka lamang sa isang lugar, katulad ng Virra Mall sa Green Hills, lahat na ng klase ng pirated na CD ay mabibili mo na, sa presyong abot-kaya. ACDs, VCDs, DVDs, software CDs, kahit mga CDs para sa Play Station 2 mayroon. Kahit sa mga mall, katulad ng SM Megamall, mayroong tindahang Brochiere na kung saan maaari kang makabili ng pirated na kopya ng mga software CDs at mga laro sa Play Station. Di lamang sa mga CD nakikita ang paglabag ng Copyright Laws. Ang mga libro, lalung-lalo na sa mga kolehiyo, ay basta na lamang ipinapakopya, sa pamamagitan ng photo copy machines na walang pahintulot sa may-akda. Ayon nga kay Jonas Baens:

In 1997, piracy in the Philippines accounts for estimated losses of about 3 million US dollars in music, 22 million in ...

Posted by: Tricia F. Doyle

Limited version - please login or register to view the entire paper.